Wiktoria Kozioł

Wiktoria Kozioł

Wiktoria Kozioł

Wiktoria Kozioł (ur. 1989) – absolwentka psychologii i historii sztuki (MISH UJ) oraz doktoranckich studiów na Wydziale Historycznym UJ (2019). Asystentka w Katedrze Nauk o Sztuce Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, wykłada także na Uniwersytecie Jagiellońskim. Historyczka i krytyczka sztuki. Publikowała w „Artium Questiones”, „Miejscu”, redaguje i pisze artykuły do serii książek „Wystawianie Teorii” Kolektywu Kuratorskiego (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego). Pisała teksty krytyczne i publicystyczne do „Magazynu Sztuki”, „Obiegu”, „Blok Magazine” i „Magazynu Szum”. Prowadziła badania o sztuce krytycznej na tle przemian społecznych i politycznych po 1989 roku, przygotowuje na ten temat opracowania. Interesuje się sztuką zaangażowaną, psychologią twórczości, stosunkiem do materialnego dziedzictwa i materialności w sztuce w Polsce i w Niemczech po 1945 roku. Działalność artystyczno-badawczą (projekty kuratorskie, edukacyjne) realizuje w Kolektywie Kuratorskim, którego jest członkinią początku powstania grupy. 

Kolektyw Kuratorski powstał jesienią 2015 roku z chęci przeniesienia dyskursu akademickiego w przestrzeń realnego oddziaływania, poprzez projekty kuratorskie. Grupa złożona jest z około piętnastu osób (w zależności od projektu), młodych akademików i akademiczek, kuratorów i kuratorek związanych z różnymi wydziałami Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kolektyw działa przede wszystkim na zasadzie wolnej partycypacji – jesteśmy nieformalną, niehierarchiczną grupą, podejmującą decyzje drogą dyskusji i dążeniem do konsensusu. W naszych działaniach skupiamy się na tematach związanych z pamięcią kulturową, a zwłaszcza z kwestiami tzw. „trudnego dziedzictwa”. Dotychczas zrealizowałyśmy kilka projektów non-profit: wystawy multimedialne w zaprzyjaźnionych instytucjach (m.in. Muzeum Historii Fotografii, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Spółdzielnia Ogniwo), akcję społeczną przywracająca pamięć o byłym obozie koncentracyjnym w Krakowie czy interwencję muzealną wskazującą luki w wizualnej reprezentacji przeszłości nauki.


Strona Kolektywu Kuratorskiego (Facebook): https://www.facebook.com/kolektywkuratorski

Wróć > Program konferencji