Vytautas Michelkevičius

Vytautas Michelkevičius

Dr Vytautas Michelkevičius (Vilnius, LT) jest kuratorem, pisarzem i badaczem, którego zainteresowania stopniowo przesuwały się od fotografii i teorii sztuki mediów po badania artystyczne w środowisku akademickim i nie tylko. Wykłada praktykę artystyczną i teorię na Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie). Pełnił funkcję dyrektora artystycznego Nida Art Colony (2010-2019). Od 2019 roku jest kierownikiem Wydziału Fotografii i Sztuki Mediów oraz studiów doktoranckich w zakresie sztuk pięknych na tej samej uczelni. Jest kuratorem licznych sympozjów i wystaw, m.in. w Pawilonie Litewskim na Biennale w Wenecji (2015). Jest redaktorem i autorem ponad 10 książek o sztuce, mediach i rezydencjach, w tym “Mapping Artistic Research”. Towards Diagrammatic Knowing” (VDA Press, 2018) oraz “Atlas wyobraźni schematycznej: Mapy w badaniach naukowych, sztuce i edukacji” (wspólnie z Liną Michelkevice, VDA Press, 2018).


Dr. Vytautas Michelkevičius (Vilnius, LT) is a curator, writer and researcher whose focus was gradually shifting from photography in the expanded field to media art and theory and lately to artistic research in academia and beyond. He is teaching art practice & theory BA, MA and DA/PhD students in Vilnius Academy of Arts and served as artistic director of Nida Art Colony (2010-2019). Since 2019 he is the Head of Photography and Media Art Department and Doctoral Programme in Fine Arts in the same academy. He has curated numerous symposiums and exhibitions, among them Lithuanian Pavilion in Venice Biennale (2015). He has edited and authored more than 10 books on art, media and residencies, among them “Mapping Artistic Research. Towards Diagrammatic Knowing” (VDA Press, 2018) and “Atlas of Diagrammatic Imagination: Maps in Research, Art and Education” (together with Lina Michelkevice, VDA Press, 2018).

www.vilnius.academia.edu/VytautasMichelkevicius

Wróć > Program konferencji