Justyna Lach

Justyna Lach

Justyna Lach

Justyna Lach, urodzona w 1995 r. w Jeleniej Górze. Absolwentka kierunku Sztuka Mediów wrocławskiej ASP (dyplomy 2018 i 2020 w pracowniach Komunikacji Medialnej prof. Wiesława Gołucha i Poznania Wizualnego prof. Jakuba Jernajczyka). Autorka obiektów, video, instalacji i (tej jednej) aplikacji o chwytliwej nazwie „Wademekum Normalności“. W swoich pracach podejmuje zagadnienia tożsamości i przynależności w relacjach jednostki ze społeczeństwem i środowiskiem.  Poddaje wyrazy i pojęcia refleksji w dziedzinie komunikacji społecznej. Dopiero odważa się przenosić swoje badawcze aspiracje z pola osobistych doświadczeń w przestrzeń projektowania i analizy działań partycypacyjnych. Bardzo ją to cieszy.

Wróć > Program konferencji