Magdalena Zamorska

Magdalena Zamorska

Magdalena Zamorska

Magdalena Zamorskabadaczka, teoretyczka, kulturoznawczyni, doktorka nauk humanistycznych, adiunktka w Instytucie Kulturoznawstwa UWr, członkini Laboratorium Humanistyki Współczesnej UWr. Interesuje się strategiami twórczymi w obrębie nowej choreografii, a także zagadnieniami z obszaru humanistyki środowiskowej, krytycznych studiów nad roślinami, studiów międzygatunkowych oraz posthumanistyki krytycznej. Realizowała autorskie projekty badawcze z obszaru tańca i choreografii dla Instytutu Muzyki i Tańca oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Badaczka w projekcie Fundacji om – organizmy i maszyny w kulturze Neurofizjologia artysty w performance. e.1/2015-2017. Autorka książki Obecni ciałem. Warsztat polskich tancerzy butō (2014) / Intense Bodily Presence: Practices of Polish Buto Dancers (2018). Kuratorka cyklu rezydencji choreograficznych DyFuzje w BWA Awangarda we Wrocławiu (kwiecień-maj 2019). Prowadzi bloga poświęconego współczesnym praktykom ruchowym (choreobiota.pl).

Wróć > Program konferencji

Kinga Bartniak

Kinga Bartniak

Kinga Bartniak

Artystka-badaczka, urodzona we Wrocławiu. Absolwentka Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, studiowała też na Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. W 2019 roku rozpoczęła doktorat o przestrzeni pomiędzy pracą, a czasem wolnym. Uczestniczyła w rezydencji intermedialnej w Niemczech i projekcie we Włoszech. Funkcjonując na styku trzech państw (Polski, Litwy i Niemiec) poszukuje przestrzeni neutralnych, gradientowych, zachęcających do otwartej komunikacji. Korzysta z różnorodnych mediów, głównie posługuje się jednak wideo i tworzy obiekty. Współpracowała z Instytutem Adama Mickiewicza, Pracownią Otwartą we Wrocławiu, Galerią JEST i OP ENHEIM.

www.bartniakkinga.wixsite.com

Wróć > Program konferencji

Maja Dobiasz-Krysiak

Maja Dobiasz-Krysiak

Maja Dobiasz-Krysiak

Maja Dobiasz-Krysiak – antropolożka i animatorka kultury, edukatorka kulturowa i badaczka terenowa. Obroniła doktorat w Instytucie Kultury Polskiej UW. Naukowo zainteresowana badaniem kultury alternatywnej w Polsce i zagadnieniem kryzysu w kulturze. Zajmuje się też relacjami sztuki i edukacji oraz etnograficzno-animacyjnymi badaniami w działaniu. Autorka tekstów naukowych i artykułów w min, w Kulturze Współczesnej, małej kulturze współczesnej, Kulturze Liberalnej oraz monografii badawczej “Antropozoficzna cywilizacja uzdrowienia. Mit, utopia, rzeczywistość”. Kuratorka społecznych działań twórczych – za projekt “Sztuka zaangażowania. Rezydencje artystyczne w warszawskich MOS-ach i MOW-ach” otrzymała nagrodę Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej. Ekspertka i współtwórczyni koncepcji merytorycznej Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej. Wykładowczyni (min. Podyplomowe Studia Pedagogika Teatru, Instytut Kultury Polskiej UW, Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną ASP) i absolwentka kursu trenerskiego Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.

Wróć > Program konferencji

Olga Dziubak

Olga Dziubak

Olga Dziubak

Olga Dziubak /ur. 1991/ Artystka wizualna mieszka i pracuje w Warszawie. Jej multimedialna praktyka artystyczna obejmuje obraz, dźwięk, tekst, działania performatywne czy aktywizm. Studiowała Multimedia na Akademii Sztuki w Szczecinie i Malarstwo na Uniwersytecie Artystycznym. W latach 2016-17 stypendystka programu Erasmus+ w Golden Thread Gallery (Belfast, Irlandia Północna). Pokazuje swoje prace w kraju i za granicą, rezydentka takich miejsc jak: AT|AL|609 Lugar de Investigações Artísticas (Campinas, Brazylia), Platforma Flex (Curitiba, Brazylia), Array Studios (Belfast, Irlandia Północna). Olga za pomocą sztuki eksploruje problemy socjopolityczne i ich oddziaływanie na jednostki. Bardzo istotny w jej pracach jest fizyczny oraz emocjonalny gest, wstyd i transgresja. Artystka często sięga do archiwów wydobywając z nich fakty, idee, obrazy w zestawieniu ze współczesnymi zdarzeniami. Olga Dziubak razem z Jolantą Nowaczyk współtworzą fikcyjną fundację In Rejection We Trust – zajmują się badaniem potencjału jaki niesie za sobą porażka.

www.olgadziubak.wordpress.com

Wróć > Program konferencji

Ewelina Jarosz

Ewelina Jarosz

Dr Ewelina Jarosz

Ewelina Jarosz, adiunktka w Katedrze Mediów i Badań Kulturowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, podwodna artywistka, doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki obroniła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, współpracowała z Ośrodkiem Studiów Amerykańskich UW, Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu, Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, publikowała teksty w czasopiśmie Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej, Magazynie RTV, Kulturze u Podstaw, Czasie Kultury, Szumie, Springerin, Contemporary Links, Artluku, Femce, Fragile, stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej, Clifford and Mary Corbidge Trust.

www.underwateractivism.com

Wróć > Program konferencji

Gabriela Klara Kowalska (Gabukow)

Gabriela Klara Kowalska (Gabukow)

Gabriela Klara Kowalska (Gabukow) 

Gabriela Klara Kowalska (Gabukow) urodziła się w 1982 roku w Polsce. Absolwentka Dudley College w Stourbridge w Anglii (2005)  i Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (dyplom  z wyróżnieniem na kierunku Wzornictwo: Projektowanie Szkła, 2008). Stypendystka Socrates  Erasmuss Estońskiej Akademii Sztuki w Tallinie (2007), Helsińskiego Uniwersytetu Sztuki  i Designu w Finlandii (2007) oraz Pilchuck Glass School w USA (2010).  Od 2019 roku studentka Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, kierunek  Intermedia. 

Laureatka Machina Design Awards (Młody Design 2010). Dwukrotnie wyróżniona  w konkursie MakeME! w ramach Łódź Design Festiwal (2009, 2010). Nominowana przez Instytut  Wzornictwa Przemysłowego do nagrody Dobry Wzór 2011. Finalistka Stanislav Libensky Award (2009) oraz Międzynarodowego Triennale Rzeźby Kryzys Gatunku (2009), Stypendystka  Samorządu Wrocławia (2006/2007), Miejskiego Stypendium Artystycznego Prezydenta Miasta  Sosnowca (2007/2008) oraz laureatka Programu Stypendialnego MKiDN Młoda Polska (2009).  W 2013 roku, wraz z zespołem Festiwalu Wysokich Temperatur (FWT), nominowana do nagrody  Gazety Wyborczej WARTO. 

Interdyscyplinarna artystka, aktywistka, trenerka i badaczka. Trenerka Possibility Managenment (psychologiczno-coachingowy system nawigowania  świadomymi emocjami w nurcie radykalnej odpowiedzialności) oraz facylitatorka  w treningu Community Building by M. Scott Peck-technologii nawigowania procesu grupowego  i budowania wspólnoty, od 2020 studentka Akademii Psychologii Zorientowanej na Proces w Warszawie. 

Współautorka pierwszego w Polsce recyklingowego placu zabaw reFUN. Współzałożycielka  kolektywu projektowego Kofikolektyw (2008-2011). Członkini kolektywu NoMuda (2011-2012) w ramach którego współtworzyła utylitarne, recyklingowe place zabaw oraz rekreacyjne re- i up cyklingowe przestrzenie publiczne: reFUN, rePLAY oraz rePLAZ w Warszawie, Social up Spacing-Plac Społeczny we Wrocławiu.

Jako organizatorka i kuratorka współtworzyła PopUp203 – galerię i kreatywną przestrzeń we Wrocławiu (2012-2013), współorganizowała i kuratorowała dwie pierwsze edycje konkursu dla młodych projektantów Design Open Space przy Międzynarodowym Festiwalu Dobrych Projektów (2013 i 2014) oraz współorganizowała i kuratorowała sekcję szkła Festiwalu Wysokich Temperatur (2013). W ramach własnej działalności projektowej i artystycznej-jako Gabukow uczestniczyła  w licznych krajowych i międzynarodowych wystawach, sympozjach, festiwalach i rezydencjach (2016 roku w San Sebastian, Hiszpania, 2018 roku w Plovdiv, Bułgaria).

Wybrane wystawy: CO MOŻEMY DLA SIEBIE ZROBIĆ?– Muzeum Współczesne Wrocław (2019), CO MOGĘ DLA CIEBIE ZROBIĆ?- MWW (2018), MIASTO JAKO PRZESTRZEŃ WSPÓLNA w ramach  konferencji „Miasto i Kultura“, Wrocław (2017), CO MOGĘ DLA CIEBIE ZROBIĆ?_SAN SEBASTIAN Tabakalera Centre for Contemporary Culture, San Sebastian, Hiszpania (2016); SURVIVAL 12.  Przegląd Sztuki w Ekstremalnych Warunkach, Wrocław (2014); GESTYKULACJE– MWW (kuratorzy  K. Shatkowska, Stach Szabłowski) (2013), „KRYZYS GATUNKU” – Międzynarodowe Triennale  Rzeźby w Poznaniu (2009). 

Od 2016 roku realizuje interdyscyplinarny, autorski, długofalowy projekt „Co mogę dla Ciebie  zrobić?”, a w jego ramach bada i językiem sztuki ilustruje i odpowiada na potrzeby mieszkańców  danego obszaru. (realizacje: San Sebastian: 2016, Wrocław, Szczepin: 2017, Wrocław, mniejszość ukraińska: 2018/2019). 

Od 2019 prowadzi projekt artystyczno-badawczy Szkole Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na kierunku Intermedia w ramach którego eksploruje tworzenie sztuki relacyjnej, partycypacyjnej, zaangażowanej społecznie przy użyciu narzędzi pozaartystycznych.

www.gabukow.pl

Wróć > Program konferencji

Wiktoria Kozioł

Wiktoria Kozioł

Wiktoria Kozioł

Wiktoria Kozioł (ur. 1989) – absolwentka psychologii i historii sztuki (MISH UJ) oraz doktoranckich studiów na Wydziale Historycznym UJ (2019). Asystentka w Katedrze Nauk o Sztuce Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, wykłada także na Uniwersytecie Jagiellońskim. Historyczka i krytyczka sztuki. Publikowała w „Artium Questiones”, „Miejscu”, redaguje i pisze artykuły do serii książek „Wystawianie Teorii” Kolektywu Kuratorskiego (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego). Pisała teksty krytyczne i publicystyczne do „Magazynu Sztuki”, „Obiegu”, „Blok Magazine” i „Magazynu Szum”. Prowadziła badania o sztuce krytycznej na tle przemian społecznych i politycznych po 1989 roku, przygotowuje na ten temat opracowania. Interesuje się sztuką zaangażowaną, psychologią twórczości, stosunkiem do materialnego dziedzictwa i materialności w sztuce w Polsce i w Niemczech po 1945 roku. Działalność artystyczno-badawczą (projekty kuratorskie, edukacyjne) realizuje w Kolektywie Kuratorskim, którego jest członkinią początku powstania grupy. 

Kolektyw Kuratorski powstał jesienią 2015 roku z chęci przeniesienia dyskursu akademickiego w przestrzeń realnego oddziaływania, poprzez projekty kuratorskie. Grupa złożona jest z około piętnastu osób (w zależności od projektu), młodych akademików i akademiczek, kuratorów i kuratorek związanych z różnymi wydziałami Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kolektyw działa przede wszystkim na zasadzie wolnej partycypacji – jesteśmy nieformalną, niehierarchiczną grupą, podejmującą decyzje drogą dyskusji i dążeniem do konsensusu. W naszych działaniach skupiamy się na tematach związanych z pamięcią kulturową, a zwłaszcza z kwestiami tzw. „trudnego dziedzictwa”. Dotychczas zrealizowałyśmy kilka projektów non-profit: wystawy multimedialne w zaprzyjaźnionych instytucjach (m.in. Muzeum Historii Fotografii, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Spółdzielnia Ogniwo), akcję społeczną przywracająca pamięć o byłym obozie koncentracyjnym w Krakowie czy interwencję muzealną wskazującą luki w wizualnej reprezentacji przeszłości nauki.


Strona Kolektywu Kuratorskiego (Facebook): https://www.facebook.com/kolektywkuratorski

Wróć > Program konferencji

Nati Krawtz

Nati Krawtz

Nati Krawtz

Jestem artystką pływaczką – pływanie i bycie w wodzie traktuję jak aktywność artystyczną, bo tam  zazwyczaj rozpoczynam swój proces twórczy. Od dłuższego czasu oddaję się pływaniu w kamionce Bolko (Opole). Sytuację tę traktuję jak aktywną kontemplację, dokumentując jednocześnie własną  praktykę. W swoich działaniach często łączę aktywność artystyczną z fizyczną. Należę do (chwilowo)  nieaktywnej grupy artystyczno-sportowej Saperki. Jestem też związana ze światem nauki (obroniłam  doktorat z historii sztuki w UWr), dlatego jednym z obiektów, który towarzyszy mi jest książka. Lubię  wcielać się w rolę introligatorki i szyć książki. Trzeba być precyzyjną i poświęcić na to dużo czasu. W  przeciwieństwie do tradycyjnych książek, moje książki są bardziej jak obrazy – komunikują się jak  obrazy. Szukam również sposobów na połączenie teorii z praktyką. Jest to dla mnie ważne, dlatego że  zajmuję się także nauczaniem – wykładam w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, prowadzę kursy  i warsztaty z zakresu sztuki. 

Wróć > Program konferencji

Anka Leśniak

Anka Leśniak

Anka Leśniak

Anka Leśniak, artystka intermedialna, badaczka, wykładowczyni w katedrze Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, członkini grupy artystek Frakcja oraz Stowarzyszenia Sztuka i Dokumentacja, współzałożycielka grupy Seminarium Feministyczne. W 2016 roku obroniła doktorat na Wydziale Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Brała udział w ponad 90 projektach i wystawach indywidualnych oraz zbiorowych, m.in.

PAN ASIA – Performance Art Network Asia, Seul, Korea Pd.  (2012), What do I have from a woman?, Visual Culture Research Center, Kijów, Ukraina (2015), re_form OSTRALE BIENNALE, Drezno, Niemcy (2017). Laureatka m.in. Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Twórczości (2011). Artystka na rezydencji KulturKontakt w Wiedniu (2016). W 2019 została nagrodzona stypendium OeAD (Scholarships of the Scholarship Foundation of the Republic of Austria).


Bliskie jej są zagadnienia feministyczne oraz sztuka typu site-specific i sztuka w przestrzeni publicznej. W swoich performatywnych realizacjach podejmuje tematy związane z pamięcią, herstorią, tożsamością etniczną i kulturową, migracją oraz językiem. Autorka książki Invisible inVisible. Women disconnected from history. Site-specific artworks on abandoned buildings (Łódź: Stowarzyszenie Sztuka i Dokumentacja, 2017). Autorka projektów: Fading Traces. Polskie Artystki w sztuce lat 70. (2010), Zarejestrowane (2011), Invisible inVisible / Niewidzialne Widzialnego (od 2015), patRIOTki (od 2016) oraz Lost Element.

zdjęcie profilowe: (fragment) Agnieszka Cytacka, projekt fotograficzny: Łodzianki. Atlas Piękna

www.ankalesniak.pl

Wróć > Program konferencji

Dominika Łabądź

Dominika Łabądź

Dominika Łabądź

Dominika Łabądź (1981) – artystka wizualna, malarka, uprawia działalność interdyscyplinarną. Wykorzystując różne media tworzy instalacje, wideo, obiekty, działania w przestrzeni społecznej. W swojej pracy chętnie opiera się na kooperacji i działaniach grupowych umożliwiających cyrkulację pomysłów. Niejednokrotnie jej aktywność sytuuje się pomiędzy dyscypliną artystyczną, kuratorską, a animacyjną. 

Doktorantka na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. W latach 2009-2015 współtworzyła Galerię U we Wrocławiu, oddolną przestrzeń galeryjną. W 2016 roku wraz z Joanną Synowiec zapoczątkowała Archiwum Społeczne będące zbiorem wrocławskich działań oddolnych od 1999 roku. W 2018 roku wraz z Joanną Synowiec współprowadzi wydawnictwo self publishingowe Dzikie Przyjemności. Dominika Łabądź czynnie współpracuje z Galerią ArtBrut we Wrocławiu. Laureatka licznych programów stypendialnych m.in. Kultura polska w świecie, stypendium Instytutu Adama Mickiewicza, dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Brała udział w wystawach w kraju i za granicą.

Wróć > Program konferencji