Sara Piotrowska i Maciej Szczęśniak

Sara Piotrowska i Maciej Szczęśniak

Sara Piotrowska i Maciej Szczęśniak

Sara Piotrowska (1989) i Maciej Szczęśniak (1989) artyści wizualni, domniemani kuzyni, mieszkają i pracują w Krakowie oraz Warszawie, wspólnie ubiegają sią o plantacją bananów w Brazylii w spadku po bezdzietnym wuju Maćka. Akademicy, pracują przede wszystkim site-specific, prowadząc długotrwałe studia przypadków. Posługują się obiektem, instalacją, performansem, tekstem, procesem. Współpracują od 2016 roku po odkryciu pokrewieństwa zainteresowań i krwi, wspólnie prowadzą artist-run-space Piotrowska/Szczęśniak atelier.

Wróć > Program konferencji