Maja Dobiasz-Krysiak

Maja Dobiasz-Krysiak

Maja Dobiasz-Krysiak

Maja Dobiasz-Krysiak – antropolożka i animatorka kultury, edukatorka kulturowa i badaczka terenowa. Obroniła doktorat w Instytucie Kultury Polskiej UW. Naukowo zainteresowana badaniem kultury alternatywnej w Polsce i zagadnieniem kryzysu w kulturze. Zajmuje się też relacjami sztuki i edukacji oraz etnograficzno-animacyjnymi badaniami w działaniu. Autorka tekstów naukowych i artykułów w min, w Kulturze Współczesnej, małej kulturze współczesnej, Kulturze Liberalnej oraz monografii badawczej “Antropozoficzna cywilizacja uzdrowienia. Mit, utopia, rzeczywistość”. Kuratorka społecznych działań twórczych – za projekt “Sztuka zaangażowania. Rezydencje artystyczne w warszawskich MOS-ach i MOW-ach” otrzymała nagrodę Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej. Ekspertka i współtwórczyni koncepcji merytorycznej Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej. Wykładowczyni (min. Podyplomowe Studia Pedagogika Teatru, Instytut Kultury Polskiej UW, Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną ASP) i absolwentka kursu trenerskiego Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.

Wróć > Program konferencji