Maciej Zdanowicz

Maciej Zdanowicz

Maciej Zdanowicz

Maciej Zdanowicz, ur. W 1982 r. artysta grafik i teoretyk sztuki zajmujący się zagadnieniem przekładalności i konwergencji mediów, wyrażający się przede wszystkim przy użyciu grafiki, środków cyfrowych. Wykładowca akademicki w stopniu doktora sztuki, pracownik badawczo-dydaktyczny na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie pełni funkcję prodziekana ds. kształcenia i współpracy z zagranicą. Wykłada w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami PAN w Warszawie, prowadzi gościnne wykłady, warsztaty artystyczne w krajowych i zagranicznych ośrodkach artystycznych i naukowych. Autor i uczestnik krajowych, zagranicznych wystaw, m.in. w Bułgarii, Czechach, Niemczech, Rumunii, Serbii, Stanach Zjednoczonych. Publikuje teksty krytyczne i naukowe, jest członkiem międzynarodowego kolegium redakcyjnego pisma “Visual Studies”, wydawanego przez Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytet Św. Cyryla i Św. Metodego w Veliko Tarnovo. Laureat nagród i stypendiów (m.in. w 2017 r. Stypendium Artystycznego Prezydenta Miasta Łodzi, 2006 r. Nagrody Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi w XXIII Konkursie im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi). Członek Rady Programowej Muzeum Narodowego w Kielcach, członek zwyczajny SGC International (przy Kennesaw University, Stany Zjednoczone).

www.maciejzdanowicz.pl

Wróć > Program konferencji