Liliana Piskorska

Liliana Piskorska

Liliana Piskorska – rocznik 1988, artystka wizualna, doktor sztuk pięknych. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w 2011 studentka Uniwersytetu Warszawskiego. W 2017 obroniła pracę doktorską pt „Pragnienie kontaktu” na toruńskim Wydziale Sztuk Pięknych (promotorka Elżbieta Jabłońska). Od 2013 roku członkini Grupy nad Wisłą. Finalistka Forecast Forum w Haus der Kulturen der Welt w Berlinie w 2017 roku. Laureatka nagrody publiczności: Spojrzenia 2019: Nagroda Deutsche Bank. W swojej działalności artystycznej analizuje problematykę społeczną z perspektywy radykalnej wrażliwości, zakorzenionej w praktyce i teorii feministyczno-queerowej i feministyczno- posthumanistycznej. Skupia się na zależnościach pomiędzy państwem, narodem, tożsamością środkowo-europejską, a pozycją peryferyjnych tożsamości. Podejmuje temat queerowej lesbijskości i nieheteronormatywności, zastanawiając się nad jej konstrukcją i potencjalnością, oraz bada miejsce Innego w budowaniu projektów państwowych. Ważnym elementem jej praktyki artystycznej są kwestie tożsamości grupowej, pamięci zbiorowej, konstrukcji prawa, oraz sposoby budowania wyobrażonych wspólnot. Buduje swoje projekty bazując na performatywnych doświadczeniach, działa intermedialnie tworząc elementy instalacyjno-rzeźbiarskie, wideo i fotografie.

www.lilianapiskorska.com

Wróć > Program konferencji