Kolektyw pisze/mówi/robi

Kolektyw pisze/mówi/robi

Kolektyw pisze/mówi/robi

Kolektyw pisze/mówi/robi jest infrastrukturą produkcji i recepcji wiedzy  niekwalifikowalnej. Jego spoiwem jest przyjaźń, empatia i zainteresowanie wzajemnymi  punktami widzenia. 

Wszystkie trzy poruszamy się w polu sztuki symultanicznie, ale często osobno. Praktykujemy sztukę z różnych pozycji/instytucji – jako artystka, kuratorka i historyczka sztuki/krytyczka. Pisze/mówi/robi umiejscawia się zarówno we wszystkich tych polach jak i w żadnym z nich. To, co nas interesuje to pogranicza i zbiory wspólne tych  pozycji/instytucji użyte jako perspektywa badawcza. 

Jako kolektyw praktykujemy coś, co Walter Mignolo nazwał pluritopic heremnautic; Zaglądamy do przestrzeni pomiędzy i praktykujemy wiedzę z tych przestrzeni. Sztuka współczesna, oparta o badania, interesuje nas jako narzędzie tworzenia nowych  epistemologii poprzez możliwość spektakularnych i ciągłych delokalizacji. Interesuje nas  wiedza artystyczna, jej rodzaje i jej użyteczności, sposoby produkcji i dystrybucji. Ponieważ  każda wiedza/e zakorzeniona jest w języku – badamy synkretyczny, nieprzezroczysty język  sztuki opartej o badania. W ramach spotkania-online przedstawimy projekty Laboratorium Research i Infrastruktury Empatii, postaramy się odpowiedzieć na (niektóre) pytania  postawione przez organizatorki konferencji, zastanowimy się nad problem  instytucjonalizacji/akademizacji badań artystycznych, historii relacji sztuka-nauka oraz specyfiki wiedzy artystycznej.

www.piszemowirobi.tumblr.com

Wróć > Program konferencji