Karty metodologiczne

Baza Kart Metodologicznych 

Karty Metodologiczne to przedsięwzięcie, które zainicjowałyśmy, aby lepiej poznawać i systematyzować metody pracy artystyczno-badawczej wykorzystywane przez twórców/badaczki w Polsce. Naszą intencją jest współtworzenie z artystami_kami/badczami_kami bazy wiedzy, która z jednej strony pełnić będzie rolę archiwum, a z drugiej platformy do wymiany doświadczeń i metod. 

Praktyki artystyczno-badawcze, które dzieją się na naszych oczach, są niezwykle zróżnicowane zarówno pod względem podejmowanej problematyki, wykorzystywanych technik, metod, jak i kontekstów (społecznych, geograficznych, artystycznych, naukowych etc.) w których są realizowane. Ze względu na nasze zainteresowania badawcze związane z metodologiami artystycznymi i naukowymi, a także potrzebę wspierania wymiany wiedzy w wolnym dostępie, postanowiłyśmy stworzyć narzędzie, które umożliwi zarówno nam, jak i innym zainteresowanym, przyglądanie się poszczególnym projektom właśnie w wąskiej perspektywie „metod pracy”. Powstające archiwum jest więc katalogiem dedykowanym metodologii, z którego można nie tylko czerpać inspirację, ale potencjalnie też stosować je w innych kontekstach. Zapraszamy więc twórczynie i twórców do dzielenia się — stworzenia meta-opowieści o swoim przedsięwzięciu w zaproponowanych przez nas ramach i udostępnienia jej innym osobom poprzez platformę wymiany.

Czym jest Karta Metodologiczna (KM)? 

Narzędzie umożliwia podstawową analizę projektu (artystycznego, kuratorskiego, interdyscyplinarnego, kreatywnego czy innego, nie dającego się prosto sklasyfikować) i jego głównych metod badawczych w języku polskim lub angielskim. 

Karta metodologiczna składa się z 3 części: 

  • ¿ metryczki — części poświęconej podstawowym informacjom na temat projektu 
  • ¿ części opisowej projektu, która systematyzuje i wspiera tworzenie wiedzy na temat projektu
  • ¿ materiału wizualnego sporządzonego przez autora_kę (graf, szkic, notatka, mapa myśli etc.), wyjaśniającego proces powstawania projektu

W perspektywie autorów i autorek, Karta Metodologiczna może służyć :

  • lepszemu zrozumieniu metod swojej pracy
  • uporządkowaniu i zidentyfikowaniu problematycznych punktów procesu 
  • stworzeniu materiału opisującego projekt w sposób czytelny dla odbiorcy

Prowadzimy ciągły nabór na nowe karty metodologiczne. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu w tej sprawie oraz konsultacji mailowych: czybadaniaartystyczne@gmail.com

Baza projektów: 

Karty metodologiczne 2020


Karta metodologiczna

Kinga Bartniak – bio

Karta metodologiczna

Nati Krawtz – bio

Karta metodologiczna

Justyna Lach – bio

Alicja Zimoląg – bio