Jakub Jernajczyk

Jakub Jernajczyk

Jakub Jernajczyk

dr hab., prof. ASP

Urodzony we Wrocławiu (1980), artysta wizualny, matematyk, popularyzator nauki. Ukończył studia na Wydziale Matematyki i Informatyki UWr oraz na Wydziale Grafiki wrocławskiej ASP.

Doktor hab. sztuki, pracuje w Katedrze Sztuki Mediów wrocławskiej ASP, prowadzi Pracownię Poznania Wizualnego. Dziekan Szkoły Doktorskiej ASP we Wrocławiu. Członek pierwszej w Polsce Akademii Młodych Uczonych i Artystów. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2006, 2010). W 2012 r. otrzymał Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców.  Laureat prestiżowych grantów badawczych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W roku 2017 otrzymał indywidualną nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia dydaktyczne.

Jakub Jernajczyk w pracy twórczej, badawczej i dydaktycznej skupia się głównie na relacjach łączących sztukę z nauką. Szczególnie interesują go poznawcze aspekty percepcji i wyobraźni wzrokowej oraz rola sztuki w przybliżaniu problemów naukowych. Tworzy instalacje inspirowane matematyką, fizyką oraz filozofią. W pracach tych, na równi z wartością estetyczną, stawia ich aspekt poznawczy. Zainteresowania badawcze: mechanizmy poznawcze w sztuce i nauce, rola wyobraźni wizualnej w odkryciu naukowym, archetypy myślowe i techniki definiujące, myślenie wzrokowe, intuicja twórcza, metafory wizualne w nauce, dyskretna struktura ruchomego obrazu.

www.grapik.pl

Wróć > Program konferencji