Alicja Zimoląg

Alicja Zimoląg

Projektantka, artystka. Studentka Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Absolwentka studiów pierwszego stopnia na kierunku Grafika na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Zajmuje się brandingiem i projektowaniem stron internetowych. Interesuje się typografią i wizualizacją danych. Autorka książki pt. „Typografia w Nowym Jorku. Część 1. Manhattan” oraz artykułu pt. „Wizualizacja danych − sztuka obserwacji” w ramach publikacji pt. „Manual — information design” wydawnictwa Libron.

www.zimolag.com

Wróć > Program konferencji