Aleksandra Skowrońska

Aleksandra Skowrońska

Aleksandra Skowrońska

Aleksandra Skowrońska – doktorantka w Katedrze Teatru i Sztuki Mediów (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), członkini Humanities Art Technology Research Center. Obecnie pracuje nad rozprawą dotyczącą medialnych infrastruktur. Koordynuje komunikację i wspiera dział programowy w Pawilonie (Galeria Miejska Arsenał). Zainteresowania badawcze: medialne utopie, infrastruktura mediów, praktyki medialne w instytucjach kultury. 

Wróć > Program konferencji