Czy badania artystyczne?

Czy badania artystyczne?
ogólnopolska konferencja naukowa

Termin: 22-23 października 2020
Miejsce: Wrocław

Zagadnienie „badań” w praktyce artystycznej stanowi jeden z niezwykle ważnych kierunków rozwoju najnowszej sztuki. Artistic research, sytuujący się na przecięciu twórczości, wiedzy i nauki, jest jednym z problemów dogłębnie dyskutowanych na Zachodzie od ponad 20 lat, a od 2015 r. fiński Research Pavilion towarzyszy kolejnym edycjom Międzynarodowej Wystawy Sztuki w Wenecji. Pomimo pojawienia się pierwszych przejawów zainteresowania tym zagadnieniem ze strony polskich artystów i teoretyków sztuki w ostatniej dekadzie, wydaje się, że temat ten nie został jednak wyczerpująco zbadany ani trwale osadzony w rodzimych dyskursach akademickich. A gdyby okazało się, że bliskie związki sztuki i badań mają w Polsce przynajmniej pół wieczną własną tradycję? W roku 1970 Jerzy Ludwiński i Zbigniew Makarewicz stworzyli Centrum Badań Artystycznych. Ludwiński podkreślał później: „to właśnie we Wrocławiu, po raz pierwszy w Polsce, obserwowaliśmy pojawianie się nowych tendencji w sztuce, które powstawały tutaj w sposób samodzielny, niezależnie od analogicznych tendencji w sztuce światowej”1 (J. Ludwiński, ANEKS do programu Centrum Badań Artystycznych, Archiwum Jana Chwałczyka, https://janchwalczyk.pl/en/archives/centrum-badan-artystycznych-j–ludwinski/ [dostęp: 20.04.2020]). Jego słowa stanowią nie tylko ważny argument dla poszukiwań lokalnych korzeni artystycznych praktyk badawczych, ale zwracają także uwagę na kulturowo uwarunkowane zróżnicowanie takich działań w różnych częściach świata, na pierwszy rzut oka postrzeganych jako zjawiska o wspólnym rodowodzie. Zadając pytanie „czy badania artystyczne?”, stawiamy sobie oraz prelegentom za cel usystematyzowanie problematyki badań artystycznych na rodzimym gruncie: chcemy dowiedzieć się, jaka jest współczesna specyfika tego rodzaju praktyk, a także czy i w jaki sposób zachodnioeuropejski nurt artistic research pozostaje w relacji z doświadczeniami i metodami pracy twórczej w sztuce polskiej. Z drugiej strony podejmujemy zaś próbę rekonstrukcji lokalnej tradycji „badań artystycznych”, nawiązując bezpośrednio do historii wspomnianej już inicjatywy Centrum Badań Artystycznych. Pierwsza edycja konferencji jest zatem częścią inicjatywy Sympozjum Wrocław 70/20, oddolnego konsorcjum przedsięwzięć krytycznie upamiętniających 50. rocznicę Sympozjum Plastycznego Wrocław‘70.

Pytanie „czy badania artystyczne?” rozważa także zasadność i powody stosowania „naukowej” nomenklatury wobec praktyk artystycznych w Polsce zarówno w latach 70. jak i współcześnie; poszukuje lokalnych definicji i historii badań artystycznych; kieruje uwagę na relacje pomiędzy badawczymi działaniami artystycznymi realizowanymi w Polsce a tymi na zachodzie Europy; pogłębia problematykę współczesnych i historycznych relacji pomiędzy sztuką i nauką jako ważnego aspektu działań awangardowych. Jedną z naszych głównych motywacji jest zgromadzenie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej działań artystyczno-badawczych występujących poza dominujących zachodnioeuropejskim dyskursem i ugruntowanie problematyki „badań artystycznych” – zarówno ich współczesnego wymiaru jak i wrocławskich tradycji leżących u ich podstaw – w centrum polskiego dyskursu badań nad sztuką. Zależy nam na zaangażowaniu do tego możliwie wielu perspektyw, dlatego w ramach otwartego naboru, oczekujemy zgłoszeń poruszających następujące zróżnicowane obszary problemowe:

Szczegółowy zakres tematyczny:

 • ¿ definiowanie artistic research / badań artystycznych ?
 • ¿ polskie tradycje badawcze w działaniach artystycznych ?
 • ¿ badania artystyczne a tradycje awangardowe ?
 • ¿ polskie przykłady współczesnych badawczych projektów artystycznych; przedstawiciele, środowiska ?
 • ¿ zagraniczne wpływy i inspiracje dla badań artystycznych w Polsce, oddziaływanie polskich badań artystycznych na świecie ?
 • ¿ badania artystyczne a tradycje awangardowe ?
 • ¿ artistic research / badania artystyczne jako nowa dziedzina nauki / sztuki / humanistyki ?
 • ¿ instytucjonalne konteksty badań artystycznych w Polsce i za granicą ?
 • ¿ szkolnictwo wyższe a badania artystyczne ?
 • ¿ badania artystyczne a badania kuratorskie ?
 • ¿ badania artystyczne a badania naukowe (społeczne, humanistycz-ne, przyrodnicze etc.) ?
 • ¿ badania artystyczne (artistic research) a badania oparte na sztuce
 • (arts-based research) ?
 • ¿ badania artystyczne a art&science ?
 • ¿ inter- / trans- / post- dyscyplinarność artistic research / badań artystycznych ?
 • ¿ metody, strategie, narzędzia wykorzystywane w badawczych projektach artystycznych ?
 • ¿ badania artystyczne a nowe media i nowe technologie ?
 • ¿ badania artystyczne a etyka oraz społeczne zaangażowanie i odpowiedzialność sztuki / nauki ?
 • ¿ badania artystyczne a późny kapitalizm ?
Czy badania artystyczne? - konferencja. Kolektyw CBA

Gwóźdź programu: zostanie ogłoszony wraz z programem w połowie września

Ogłoszenie programu: wrzesień 2020

Termin konferencji: 22-23.10.2020

Komitet organizacyjny / Kolektyw ¿ CBA ?

Paulina Brelińska

Zofia Małkowicz-Daszkowska (Wydział Socjologii UAM)

Zofia Reznik (ASP Wrocław, UWr)

Organizator:

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Wydarzenie jest częścią Sympozjum Wrocław 70/20 – oddolnego programu obchodów 50. rocznicy Sympozjum Plastycznego Wrocław ’70.

Sympozjum Wrocław 70/20

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

O nas

¿ Czy badania artystyczne ? to interdyscyplinarny tercet badawczy założony w 2019 roku pomiędzy Poznaniem i Wrocławiem. Zajmujemy się różnymi wymiarami badań artystycznych (researchu artystycznego, artistic research). Zgłębiamy pojęcia, metodologie i praktyki, zadajemy pytania i szukamy nowych przestrzeni spotkań pomiędzy sztuką, nauką i humanistyką.

Paulina Brelińska
Interesuję się researchem artystycznym i kuratorskim od 4 lat, w 2018 roku zrealizowałam badawczo-kuratorską wystawę #voyagersrecord za pomocą narzędzia Research Catalogue i w rzeczywistej przestrzeni, researchowi poświęciłam też swoją pracę magisterską (jestem absolwentką kuratorstwa na UA w Poznaniu). W zeszłym roku rozmawiałam o badaniach artystycznych z Bogną Świątkowską na łamach Notesu na 6 Tygodni, publikowałam też artykuły na ten kluczowy temat w XIBT Contemporary Art Magazine i Zeszytach Artystycznych. Swoją badawczą potrzebę spełniam przede wszystkim dzięki Internetowi, który jest doskonałym polem do działań praktycznych i teoretycznych, obserwuję AR, czytam o nim i wciąż zbieram wiedzę o nowej dziedzinie. #workinprogress  

www.nn6t.pl/2019/08/12/artysci-badaja-swiat/

Tercet ¿ Czy badania artystyczne ? artistic research
Od lewej: Zofia Małkowicz-Daszkowska, Paulina Brelińska, Zośka Reznik, fot. Krystian Daszkowski

Zośka Reznik
od zawsze w rozkroku. Studiowałam interdyscyplinarnie, z konieczności z finiszem jako historyczka sztuki. Od kilkunastu lat zajmuję się kulturą i sztuką w różnych rejestrach – akademickim, instytucjonalnym, ngo czy w grupach nieformalnych. Badam, robię i organizuję, a czytanie i pisanie próbuję łączyć z działaniem, najchętniej zespołowym. Researchem artystycznym, a szczególnie tym na przecięciu sztuka/humanistyka, interesuję się odkąd wróciłam na doktorat. Gdybym mogła, to najchętniej doktoryzowałabym się z riserczu, ale zamiast tego badam obecnie te badania, które zajmują się narracjami o historii sztuki. Kieruję w UWr projektem naukowym dotyczącym mikronarracji wrocławskich artystek lat 70., który coraz bardziej wymyka się w stronę archiwistyczno-filmową. Prowadzę też Fundację Wersja i pracuję na ASP we Wrocławiu.

Tercet ¿ Czy badania artystyczne ? artistic research
Od lewej: Zośka Reznik, Zofia Małkowicz-Daszkowska, Paulina Brelińska, fot. Krystian Daszkowski

Zofia Małkowicz-Daszkowska
Z badaniami artystycznymi łączy mnie kilka wątków. Od kiedy pamiętam, nie mogłam się zdecydować tylko na sztukę lub tylko na naukę, dlatego wykształciłam się w jednym (edukacja artystyczna, rzeźba i działania przestrzenne) i drugim (media interaktywne i widowiska, socjologia). Nie przestaję poszukiwać dla siebie odpowiednich narzędzi do badania świata. W tym roku zamierzam bronić na Wydziale Socjologii UAM doktorat o związkach sztuki i nauk społecznych, gdzie przyglądam się bliżej również artistic research i arts-based research oraz inter- i transdyscyplinarności. Piszę, edukuję (UAM, UAP, instytucje kultury), redaguję książki artystyczno-naukowe i prowadzę badania na temat tego, co wymyka się przyjętym w naszej kulturze porządkom (różnorakim!), a szczególnie tym związanym ze zmysłami i życiem codziennym.

Tercet ¿ Czy badania artystyczne ? artistic research
fot. Krystian Daszkowski
Tercet ¿ Czy badania artystyczne ? artistic research
fot. Krystian Daszkowski
Tercet ¿ Czy badania artystyczne ? artistic research
fot. Krystian Daszkowski

Kontakt

Partnerzy